zondag 12 februari 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Eddy Reefhuis

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds.Eddy Reefhuis uit Amsterdam voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Wat geen oog heeft gezien…
— en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God ons geopenbaard, zegt Paulus. Het geheim waar hij op doelt, is niet het wereldraadsel of een alles omvattend principe, maar eerder de sleutel naar onze toekomst. Bij deze God moet je dat nooit te hoog zoeken en ook niet te ver. Jezelf niet in het middelpunt van je bestaan plaatsen helpt wel. Iets om samen te doen dus. Welkom!

 De inzameling van de gaven is bestemd voor: 1e:  Noodhulp aardbevingsramp Turkije en Syrië. Een gift kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL75 ABNA 0576 1736 81, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen o.v.v. noodhulp Turkije en Syrië.
Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding rechts boven: “Christ au couple en rouge” van Marc Chagall.