dinsdag 28 februari 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Julia IJmker uit Amsterdam. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van deze meditatie is ‘Zoeken naar God’.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. (standaard introductie lekenpreken).

Als openingslied hoort u: Lied 975: 1, 2 en 3 (‘Jezus roept hier mensen samen’).
Het slotlied is: Als alles duister is (Van Sela, oorspronkelijk van Taizé).

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.