dinsdag 14 maart 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Ds. Annette Driebergen uit Noordeloos. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema van deze meditatie is ‘Met Jezus de berg op’ n.a.v. Marcus 4:26-29 .

In kerkelijk Nederland is het op 8 maart biddag voor gewas en arbeid. In mijn geboorteplaats Katwijk werd daar altijd nog aan toegevoegd … en visserij. In de Alblasserwaard, waar ik woon, is zo’n dag zichtbaar aanwezig: in mijn woonplaats Noordeloos is de basisschool is dicht en de twee zusterkerken hebben zowel ’s morgens als ’s avonds een kerkdienst.

De achtergrond van deze dag van gebed is interessant: in tijden van hongersnood werden gelovigen opgeroepen om samen te bidden. De achterliggende gedachte daarbij was dat gebed God kon vermurwen om regen te sturen.

Wat doet zo’n dag om te bidden voor een gezegende oogst en voor het werk van onze handen in 2023? Kun je daar in deze tijd nog betekenis aan geven?

Als openingslied hoort u: Lied 103e – Bless the Lord, my soul.
Het slotlied is: Lied 286.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.