zondag 19 maart 2023 om 10 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out. Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée.

Waarover gaat het in de dienst…
Het Onze Vader in verhalen. Hoewel veel kerkgangers de woorden van het Onze Vader uit hun hoofd kennen en ze elke zondag aan het eind van de dienst meebidden, kunnen ze best wat vragen oproepen. Want wie of wat is ‘onze vader’ eigenlijk? Wat betekent het ‘heiligen’ van zijn naam en welke voorstelling kunnen we ons maken van zijn koninkrijk? De tijd voor Pasen is een tijd van inkeer en bezinning: een geschikte periode om met de woorden van het Onze Vader op weg te gaan. Dat doen wij in vier zondagen.

In deze uitzending besluiten we de serie met de derde bede (na de aanhef ‘Onze Vader’): ‘Uw wil geschiedde’. Misschien wel de lastigste van de drie, omdat dit gebed vaak geïnterpreteerd wordt als het lot. Uw wil kome over ons, laat het maar geschieden: ziekte, ongeluk, verdriet, mislukking, de dood. Maar hoe valt dat te rijmen met zijn naam ‘Ik zal er zijn’? Met de vreemde stem die Mozes op pad stuurt om juist in opstand te komen tegen wat zijn volk in Egypte overkomt: onderdrukking en slavernij. God is niet het lot. Maar wat zou deze derde bede dan wel kunnen betekenen? Dat is waar het aanstaande zondag over gaat. Wees welkom!

De inzameling van de gaven is bestemd voor War Child. U steunt deze ANBI-instelling met een gift of vaste donatie op NL56 RABO 0166 3663 66 t.n.v. ‘War Child Nederland’.
Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Gebed in de hof van Gethsemane, Giovanni Bellini, ca. 1430-1516.