zondag 26 maart om 15:30 uur

Live zondaggesprek over juttersgeluk

Kijk dit gesprek hier terug:

De komende maanden zijn er drie ‘zondaggesprekken’ over een samenleving waarin iedereen gezien wordt en mee kan doen. Ze vinden plaats in de Dorpskerk in Bloemendaal.

Vandaag de tweede aflevering waarin Suzanne Klaassen vertelt over Juttersgeluk. Zij is de initiatiefnemer van deze organisatie. Bij Juttersgeluk geloven ze in de kracht van verbinding: samen de schouders zetten onder het grote milieuprobleem dat Plasticsoep heet. Dagelijks gaan ze naar het strand om zwerfplastic op te rapen, zodat dit niet (weer) in zee belandt. Dit doen ze met hun ‘vrijwillige medewerkers’, vrijwilligers die vaak om wat voor reden dan ook, (nog) geen regulier werk (kunnen) doen. Op innovatieve wijze maken ze van het zwerfplastic nieuwe producten.

Met dit werk inspireren ze anderen om mee te werken aan een duurzame toekomst. Juttersgeluk voert ook jut activiteiten en recycle-projecten in opdracht uit, waardoor ze het bewustzijn over duurzaamheid en milieu bij een brede doelgroep vergroten. Zo creëren ze waardevol werk waar mensen zich goed bij voelen en dragen ze bij aan een circulaire economie. Juttersgeluk is een van de initiatieven in onze samenleving waar zichtbaar wordt dat het niet gaat om wat je hebt, niet om wat je presteert, niet om de baan die je hebt, niet om de auto waar je in rijdt, maar om wie je puur als mens bent.

In onze samenleving draait het daarentegen om prestaties en om geld verdienen, om te laten zien dat je jong, fris en vrolijk bent, welke geweldige vakanties je hebt. Communicatie gaat steeds meer via machines. En het gaat alsmaar sneller. In deze snelle, machinale wereld vallen steeds meer mensen tussen de wal en het schip: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, mensen met dementie, mensen met een laag inkomen, mensen die ouder worden. Maar ook mensen met een carrière die het tempo niet volhouden en in een burn-out terechtkomen. Juttersgeluk streeft naar een inclusieve samenleving. Het is een plek waar mensen aandacht hebben en zorg dragen voor elkaar, waarin iedereen de ruimte krijgt, gezien wordt, gewaardeerd wordt en tot bloei kan komen.