zondag 26 maart 2023 om 10 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jos Aarnoudse

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jos Aarnoudse uit Ede voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Op zondag ‘Judica’, de vijfde van de veertigdagentijd, staan midden in de veertigdagentijd twee verhalen op het leesrooster om voor te lezen in de kerk, die gaan over een doorbraak van nieuw leven te midden van een wereld vol dood. Ezechiël 37 en Johannes 11. ‘Het dal vol dorre doodsbeenderen’ en ‘de opwekking van Lazarus’. Het gaat dus deze zondag over leven en dood.

De kunst is hoe we deze verhalen ons eigen maken, zoals Vincent van Gogh dat al schilderend deed in 1890. Hij ging uit van een ets van Rembrandt, maar hij liet Christus en de omstanders weg. Alle aandacht gaat naar Lazarus en zijn twee zussen, die Jezus hadden gesmeekt hun broer te redden.

Van Gogh maakte het schilderij, zo schreef hij aan zijn broer, onder andere als herinnering aan zijn tijd in Arles, toen hij eind 1888 na zijn eerste zenuwaanvallen in het ziekenhuis werd opgenomen. Op het schilderij heeft Van Gogh zichzelf uitgebeeld als Lazarus. Maria en Martha, de twee zussen van Lazarus, vergeleek hij met de twee vrouwen die hem destijds hadden bijgestaan en die zijn herstel hadden bevorderd: Marie Ginoux (met donker haar) en Augustine Roulin (in de groene jurk). Beide vrouwen zijn door hem ook op andere schilderijen  geportretteerd. (Bron: Wikipedia)

De inzameling van de gaven is bestemd voor Stem in de Stad. U steunt deze ANBI-instelling rechtstreeks door overmaking van een bijdrage op IBAN: NL34 TRIO 0254 6562 42 t.n.v. Stichting Stem in de Stad.
Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.