zondag 2 april om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum. Op trompet hoort u Franc Josquin. 

Waarover gaat het in de dienst…
Heb je ooit wel eens een koning in zijn hemd zien staan, of sterker nog: in zijn hemd zien dansen op straat? Dat kun je je moeilijk voorstellen. Als het al gebeurt zou het leiden tot een serieuze diagnose of het oordeel van grensoverschrijdend gedrag. En toch wordt in het Oude Testament zo’n verhaal verteld over de grote koning David. Dansend en in zijn hemd haalt hij de ark met de tien woorden Jeruzalem binnen. Hij is een ‘sjofele’ koning, zo staat er in het Hebreeuws: een koning die het niet hoog maar laag zoekt, bij zijn dienstjongens- en meiden.

Veel later vertelt Mattheus hoe Jezus ook op een merkwaardige manier de stad binnenkomt. Hij klimt niet op een paard, het vervoermiddel van soldaten en koningen, maar op een ezeltje, het rijdier van de armen. Zo doorbreekt hij het machtsvertoon waarmee het koningschap gepaard gaat. Zijn weg is die van zachtmoedigheid, kwetsbaarheid en vredelievendheid.

Tijdens de dienst maken de kinderen palmpaasstokken. Aan het eind van de dienst komen ze terug en gaan we zingend en in optocht achter ze aan in een rondje om de kerk. Wees welkom!

 De eerste collecte is bestemd voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. Collecte 2 april 2023.
Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Giotto – Intocht in Jeruzalem.