zondag 2 april 2023 om 9:30 uur

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

Vandaag is het de zondag voor Pasen, de laatste zondag van de vastenperiode. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week wordt Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.

Het is ook de eerste dag van de Goede Week, waarin het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus worden herdacht. In de kerkelijke traditie dient Psalm 24 vaak als introïtus op de zondag voor Pasen. Vandaag een aantal bewerkingen van deze psalm met name over het zevende en achtste vers uit deze psalm:

7. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
8. Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.

U kunt luisteren naar:

  1. Johann Schelle (1648 -1701) Machet die Tore weit;
  2. Orlando Gibbons (1583 – 1625), Hosanna to the Son of David;
  3. Jakob Heinrich Lützel (1823-1899) Machet die Tore weit;
  4. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), BWV 182.1 Sonata;
  5. BWV 182.2 Chorus ‘Himmelskönig, sei willkommen’;
  6. BWV 182.7 Chorale ‘Jesu, deine Passion’;
  7. BWV 1.2.8 Chorus ‘So lasset uns gehen in Salem der Freunden’;
  8. Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) Lift up your heads, O ye gates (chorus).

De teksten bij de liederen.