dinsdag 4 april 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag zijn de voorgangers Celine Timmerman en Laetitia van der Lans (van de ‘Dolle Maria’s). Op het orgel hoort u Rob van Dijk.

Het thema van deze meditatie is: “De sterke vrouw” n.a.v. Spreuken 31: 10 – 31.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. (standaard introductie lekenpreken).

Het openingslied is “Wij groeten U”. Als slotlied hoort u “Sterre der Zee”.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.