donderdag 6 april om 19:15 uur

Live dienst Witte Donderdag met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In deze live dienst die om 19:30 uur begint, gaat ds. Jessa van der Vaart voor. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.
Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée.

Vooraf is er muziek, u kunt luisteren naar:

  1. Antonio Vivaldi (1678-1741), Filiae maestae Jerusalem RV 638;
  2. Uit Taizé, Watch And Pray;
  3. Orlando Gibbons Drop, Drop, Slow Tears.

Teksten bij de muziek.

Over deze dienst: viering van de maaltijd van uittocht rond de tafel.

De nacht van de overlevering. Wij vieren deze dagen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Messias in één beweging. De drie dagen van Pasen beginnen met het vallen van de avond op Witte Donderdag. In deze dienst van Schrift en Tafel gedenken we dat Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte.

Daarom heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. Voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd wordt weer een loflied gezongen. Pas aan het einde van de viering van het avondmaal merken we dat het om het laatste avondmaal gaat. We eindigen de dienst met het Luthers avondgebed, laten de zegen ontbreken en verlaten de kerk in stilte. Zo wordt benadrukt dat het in deze drie dagen om één dienst gaat. 

In de loop van deze avond is de dienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.