zondag 16 april 2023 om 9:30 uur

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

De eerste zondag na Pasen word zondag Quasi modo geniti genoemd naar de tekst uit 1 Petrus 2 waarin de apostel de gemeente des Heren vergelijkt met pasgeboren kinderen (in het Latijn: quasi mode geniti). Met Pasen is het nieuwe leven begonnen; ook wij beginnen als het ware van voren af aan, als pasgeborenen. Deze zondag wordt daarnaast ook wel ‘Beloken Pasen’ genoemd. Vroeger gingen op de achtste dag van het feest de luiken van het altaar weer dicht, het altaar werd ‘beloken’.

Ter nagedachtenis aan Huub Oosterhuis die op de eerste Paasdag vorige week overleden is, brengen wij een aantal liederen van hem als eerbetoon aan een groot vernieuwer van de kerkmuziek. U kunt luisteren naar:

  1. Lied 126a, Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
  2. Lied 607, Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht
  3. Lied 25b, Houd mij in leven, wees gij mij redding
  4. Gij die de stomgeslagen mond verstaat
  5. Lied 608, De steppe zal bloeien
  6. Alles wacht op U vol hoop.
  7. GvL 531, Uit vuur en ijzer zuur en zout
  8. Lied 773, Van grond en vuur zult Gij ons maken
  9. Ken je mij, wie ken je dan? Naar psalm 139
  10. Lied 295, Wees hier aanwezig, woord ons ons gegeven

De teksten bij de liederen.