zondag 23 april om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Lennart Heuvelman

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Lennart Heuvelman uit Naarden voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen…’ dichtte Huub Oosterhuis (lied 362 in ons liedboek). Daarover gaat het in deze dienst. Petrus wordt door Jezus geroepen de kudde te weiden. Petrus, de rots waarop de kerk is gebouwd, stond niet altijd zo stevig. Hij ontkende Jezus te kennen op het moment dat het erop aan kwam. De haan kraaide. En toch… waagde Jezus hem de hand te vragen voor zijn dienstwerk.

De menselijke maat mag er blijkbaar zijn, naast geloof ook twijfel, behalve piekmomenten ook zwakte. En in dat alles mogen we vertrouwen dat we de weg in geloof  en leven niet alleen gaan. ‘Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.’ Dat die woorden ons komende zondag mogen bemoedigen.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Inloophuis De Tweede Mijl. U kunt een bijdrage doen op rekening NL91 RABO 0370 285 441 t.n.v. Stichting de Tweede Mijl, Amsterdam.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL 46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’  – door Anton Robert Leinweber (1845-1921).

In deze dienst is er afscheid genomen van onze koster Marjan Wormsbecher. Dit kunt u  hier  terugkijken.