dinsdag 25 april 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger ds.Theodoor Meegendorp uit Amsterdam. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van deze meditatie is: ‘Powerplay! Maar dan anders …’ n.a.v. Marcus 10 vers 35-45.

Hoe handhaaf je je in deze wereld? Op de plek waar je woont, leeft of werkt?  En wie zijn daarin je voorbeelden? De vraag naar de manier waarop je je kracht en je positie gebruikt is van alle tijden. Het advies dat Jezus gaf is opmerkelijk en vraagt moed. Powerplay! Maar dan anders…

Het openingslied is Lied 1010: Geef vrede, Heer, geef vrede. Als slotlied hoort u  Lied 1005: Christ, be our light (Nederlandse versie).

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.