zondag 7 mei om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Het woord poëzie is niet het eerste waar je aan denkt bij de brieven van Paulus. Want is dat niet de apostel van die moeilijke, abstracte- en dogmatische brieven? Of erger nog: van die lastige passages die hem te boek doen staan als seksist, homohater en doemdenker. Toch zit er wel degelijk poëzie in zijn brieven. Aanstaande zondag 7 mei horen we een van de meest indrukwekkende voorbeelden daarvan: 1 Korinthe 13, een geliefde trouwtekst. En niet omdat het een droge opsomming is van wat er in de liefde allemaal wel of niet mag, maar vanwege Paulus’ taalvirtuositeit. Hij omschrijft de liefde in beeldtaal die al ruim 2000 jaar indruk maakt.

En daarbij gaat het de apostel niet in eerste instantie om de liefde tussen twee partners. Hij schrijft zijn brief aan de Korinthiers omdat er spanningen zijn in de jonge gemeente, onenigheden waarover hij gehoord heeft en die hem verontrusten. De verscheidenheid in de gemeente leidt tot verdeeldheid. En hoe kom je dan weer tot elkaar? Wat heb je dan nodig? Voor Paulus is het antwoord helder: de liefde. Want zonder liefde zijn we nergens. 

De inzameling van de gaven is bestemd voor algemene diaconale doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. Collecte 7 mei 2023.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven Het lied der liederen van Marc Chagall.