zondag 14 mei om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Job de Bruijn

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Job de Bruijn voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Over de dienst – Wederkomst. Door de eeuwen klinken verhalen vol verwachting. In de onrust van de eigen tijd zagen mensen vaak signalen dat deze wereld op zijn eind liep en dat er iets op komst was. Ze spraken, zongen van een nieuwe wereld, van de wederkomst van Christus. Nog even en je zult me (terug) zien, zegt Jezus in het evangelie van Johannes. Wat kun je met deze woorden. Zijn ze alleen bestemd voor dwepers? Of kunnen die woorden ook dichtbij ons alledaagse leven komen.
Hoe kunnen ze betekenis krijgen voor wie nuchter bewogen in het leven staat? 

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA Oekraïne. Steun Kerk in Actie met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457. t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Oekraïne.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.