dinsdag 23 mei 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Ds. Margrietha Reinders uit Amsterdam. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van deze meditatie is: ‘de kracht en vreugde van verzet’, n.a.v. Jeremia 20: vs. 7, 8, en 9.

We hebben 4 en 5 mei gevierd . Samen herdachten we het leed dat mensen is aangedaan en vierden dat de vrijheid toch zegevierde.Tegelijkertijd is het nog steeds niet afgelopen: hoe kunnen we ons verzetten tegen hedendaags kwaad? Oorlog , machtsmisbruik en vernietiging van de schepping? De oudtestamentische profeet Jeremia neemt ons op sleeptouw en getuigt van het vuur dat brandt in zijn botten. Hij kwam in verzet en liet zich niet tot zwijgen brengen! Kunnen we dit verzetsvuur brandend houden?  

Het openingslied is Lied 637, vs.  1, 2, 3 en 4. Als slotlied hoort u Lied 289,vs. 1, 2 en 3.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.