zondag 28 mei 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen. Deze uitstorting van de Heilige Geest wordt gezien als de vervulling van Jezus’ belofte dat God een “pleitbezorger”, de Heilige Geest, zou sturen; deze zou de leerlingen “alles duidelijk maken” en “alles in herinnering brengen wat [Jezus] tegen [ze] gezegd” had (Johannes 14:26), een belofte die hij herhaalde vlak voor zijn hemelvaart (Handelingen 1:8).

Voor de muziekkeuze van deze ochtend, voorafgaand aan de Pinksterdienst, is gekozen voor twee zeer oude Pinksterhymnes: Veni Creator Spiritus (vermoedelijk van de Benedictijner monnik Hrabanus Maurus (776-856), aartsbisschop van Magonza), en de sequens Veni sancte Spiritus (ca. 1200).

U kunt luisteren naar:

1 – J.P. da Palestrina: “Veni Creator Spiritus”;
2 – M. Duruflé: “Veni Creator, Op. 4  No. 3, Choral varié”;
3 – H. Schütz: “Veni Sancte Spiritus”, SWV 475;
4 – H.I.F. Biber: “Rosenkranzsonate no. 13”.

De teksten bij de liederen.