dinsdag 30 mei 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Lekenpreek, vandaag is de voorganger Gisela Babel uit Amsterdam. Op het orgel speelt Wilbert Magré.

Het thema vandaag is: ‘Wees niet bevreesd. God is altijd bij je’, n.a.v. Matheus 18: 19-20 en Jozua 1: 5-9

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren.
In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. 

Het openingslied is: “Groot is Uw trouw o Heer”. Als slotlied hoort u: “Wat de toekomst brengen moge”.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.