zondag 4 juni om 9:30 uur

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren. Deze zondag wordt genoemd naar de Drie-eenheid: zondag Trinitatis. We hebben vorige week de gave van de Geest herdacht en kennen nu Vader, Zoon en Geest. Het feest van de Drievuldigheid vat alle geheimen van God samen: de verbondenheid, de verscheidenheid en eenheid van de Schepper, de Verlosser en de Trooster. Een lied dat vaak niet ontbreekt op deze zondag Trinitatis is Allein Gott in der Höh sei ehr. Deze bezingt de Almachtige God, de Verlosser Jezus en de Trooster, de Heilige Geest.
Daarnaast  wordt op deze zondag wordt vaak psalm 8 gezongen of gelezen. Een lofpsalm die gaat over de almacht van God en zich rechtstreeks richt tot God.

U kunt luisteren naar:

  1. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), BWV 192 (koor) ‘Nun danket alle Gott’;
  2. – BWV 192 Aria (Duet sopraan en bas)- ‘Der ewig reiche Gott’;
  3. – BWV 192  (koor) ‘Lob, Ehr und Preis sei Gott’;
  4. Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780), Allein Gott in der Höh sei ehr I;
  5. Johann Ludwig Krebs, Allein Gott in der Höh sei ehr II;
  6. Johann Sebastian Bach, Koraal, Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’;
  7. Claude Goudimel (1510-1572) Psalm 8 vers 1, 3 en 6;
  8. Joseph Corfe (1740–1820) Chant Psalm 8, O Lord our Governor;
  9. Liedboek 8b, Zie de zon zie de maan;
  10. Johann Pachelbel (1653 –1706), Nun danket alle Gott.

De teksten bij de liederen.