zondag 4 juni om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Kick Bras

Kijk deze kerkdienst terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Kick Bras uit Haarlem voor in de dienst. O het orgel speelt Dirk Out. 

Waarover gaat het in de dienst…
Trinitatis, Zondag Drie-eenheid is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. Op deze zondag viert de kerk de christelijke leer van de Drie-eenheid, God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. Collecte 4 juni.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.