dinsdag 6 juni 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Ds. Wim Scheltens uit Lunteren. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema vandaag is: ‘Zonder de Heilige Geest hoeft het niet’, n.a.v. Handelingen 9: 10-19.

We zien Ananias in een pittige opdracht. Hij moet naar Saulus gaan, die blind geworden is. Maar die Saulus is bekend geworden door zijn blinde woede jegens christenmensen. Moet Ananias daar nu heen? Hij heeft bezwaren. Worden die serieus genomen? Daar gaat deze meditatie over.

Het openingslied is: Psalm 25: vers 4 en 6. Als slotlied hoort u: Gezang 304: vers 1 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973), “God is getrouw”.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.