zondag 18 juni om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out. De cantorij zal een bijdrage leveren aan deze dienst en we vieren het Avondmaal. Wees welkom!

 Waarover gaat het in de dienst…
Op het eerste gezicht lijkt de vertelling over Jona een sprookjesachtig verhaal over een vluchtende profeet, een storm op zee, een grote vis en een wonderboom. Spannend, maar te magisch om waar te zijn. Wanneer je er echter wat dieper op ingaat, dan blijkt het een wonder van vertelkunst en verrassende zelfkritiek. Het kleine Bijbelboekje Jona is groots in de geestige manier waarop het de streng-gelovige mens, de verstokte idealist en de notoire mopperaar op de wereld een spiegel voorhoudt. Misschien bevat het wel het medicijn bij uitstek tegen al het wij-zij-denken, al het wijzen naar anderen: humor, de kunst om om jezelf te kunnen lachen. Daarom volgen wij de komende drie zondagen de avonturen van de weigerachtige profeet.

In deze dienst horen we hoe Jona wordt opgeslokt door een grote vis, in nood leert bidden en verrast wordt door de inwoners van Nineve. Maar of hij daar blij van wordt…?

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’. U steunt deze ANBI-instelling door het overmaken van uw bijdrage naar: NL73 TRIO 0391 093 509 ten name van DSG De Sluis.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: De walvis zet Jona aan land, Jan Breughel de Oude (1568-1625).