zondag 25 juni 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Op 25 juni 1530 werd de Confessio Augustana (Augsburgse Belijdenis) door Philippus Melanchthon, een medewerker van Maarten Luther, op de Rijksdag van Augsburg voorgelezen aan keizer Karel V. Die geloofsbelijdenis heeft 21 artikelen en bevat de hoofdstellingen van de christelijke leer, vanuit Luthers perspectief.
Karel V was na 9 jaar afwezigheid terug in het Heilig Roomse Rijk en hij besloot dat er een beslissing over de Hervorming moest worden genomen. Op de Rijksdag van Augsburg hoorde hij daarom alle meningen aan. Er werd in Augsburg echter geen overeenstemming bereikt en het Rijksdagbesluit werd echter enkel door de katholieke rijksstanden ondertekend. In 1531 werd daarop door Duitse protestanten het Schmalkaldisch Verbond tegen Karel V opgericht.
Op 25 juni 1530 werd, na de eerdere publicatie van de 95 leerstellingen van Luther op 31 oktober 1517, de formele vastlegging van de Hervormde (Lutherse) geloofsbelijdenis een feit.

Als thema voor deze uitzending van Opgang heb ik daarom gekozen voor muziek uit de begintijd van de reformatie, en vooral die Lutherse Belijdenis, en latere aanhalingen daarvan. Luther zag in gezangen, kerkelijke liederen in het Duits die door het volk meegezongen kunnen worden, een belangrijk middel tot geloofsversterking.

U kunt luisteren naar:

1 – J. Walter (Blanckenmüller): “Ein newes Lied wir heben an”
2 – M. Praetorius: “Herzlich lieb hab ich dich”
3 – J.S. Bach: “Wir glauben all an einen Gott”
4 – J.S.Bach: Orgelprelude “Wir glauben all an einen Gott”
5 – B. Resinarius (Harzer): “Wir glauben all an einen Gott”
6 – H. Schütz: “Der Herr ist mein getreuer Hirt” (Psalm 23), SWV 120
7 – M. Luther (harm. S. Scheidt): Credo: “Wir glauben all an einen Gott”

De teksten bij de liederen.