zondag 2 juli om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jolien Nak- Visser

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jolien Nak- Visser voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
“Vergeving van het onvergeeflijke”
Op zaterdag 1 juli vindt  de Nationale Herdenking van het Nederlandse slavernijverleden plaats. De bewustwording van ons slavernijverleden en het aandeel dat de kerken hierin hebben gehad roept op tot  gebed om vergeving en het nemen van verantwoordelijkheid. Als kerk hadden we toch beter moeten weten. In Christus is er immers slaaf noch vrije. Alle mensen zijn beelddrager van hun Schepper en voor God gelijk.  We hebben ook individueel misschien nog wel een enorme slag te maken.
Het kan niet anders dan dat wij op  deze zondag  na de Nationale Herdenking Slavernijverleden en het Keti Koti festival zullen stilstaan bij slavernij en vrijheid.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: KiA Indonesië. Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Werelddiaconaat migranten in Indonesië.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.