dinsdag 4 juli 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Claire Felicie uit Amsterdam. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema vandaag is: Hopen tegen alle hoop in  n.a.v. Psalm 22: 1e en laatste vers, en Romeinen 4, 16-18″.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. (standaard introductie lekenpreken).

Het openingslied is: “wie als een God wil leven hier op aarde”. Als slotlied hoort u: Zingt voor de Heer.

Over Claire Felicie:
“Ik ben fotograaf en moeder van 5 kinderen en grootmoeder van 3 kleinkinderen met de 4e op komst. Deo Volente zal dat in september zijn! Mijn werk als fotograaf heeft me naar Afghanistan en Irak gebracht, waar ik de gevolgen van oorlog op het individu in beeld heb proberen te brengen, maar ook heb ik voor een fotoproject wekenlang mogen verblijven bij de Xukuru in Brazilie: een inheemse stam met een heel interessante levensfilosofie: Bem Viver Uit deze prachtige en levensveranderende projecten zijn mooie fotoboeken voortgekomen, waarvan mijn laatste ‘Falling Man’ is, dat het memento-mori als thema heeft. Momenteel studeer ik Kunstgeschiedenis aan de UVA en werk ik als coördinator rondleidingen in het Allard Pierson Museum, in Amsterdam”.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.