zondag 9 juli om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Juup van Werkhoven

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Juup van Werkhoven- Romeijn voor in de dienst. U hoort op het orgel Agnes van Bekkum. Verder op cello Erik Danser en Brigit Kooiker.

Waarover gaat het in de dienst…
Zielen winnen
Zondag gaat het over zending. Een beladen onderwerp, het roept weerstand op. De vrijheid van de ander staat immers voorop. Iedereen is vrij te geloven wat zij, hij wil. Je valt elkaar niet lastig met je levensovertuiging. Er is ook schroom. Niet eens zo zeer om te bekeren, maar zelfs schroom om te delen waarom het geloof en de kerk voor jou belangrijk zijn. Om erover te praten buiten de kring van de gemeente. En dan is er ook nog altijd die lastige verhouding tussen zending en kolonialisme. Zending ligt dus wat problematisch, gevoelig. Zielen winnen?

De afgelopen drie weken stond de volledige zendingsrede uit het Mattheüs evangelie op het Oecumenisch Leesrooster.  Zondag lezen we er gedeelten uit. Jezus zendt zijn leerlingen, zendt ons, de wereld in om het evangelie te verkondigen. Wat moeten wij met die opdracht? De lezingen zijn best heftig, maar de liederen zijn licht en er is prachtige muziek.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. Een gift voor de Diaconie kunt u overmaken op: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. ‘Collecte 9 juli’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.