zondag 16 juli om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Ineke Clement

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Ineke Clement uit Santpoort voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
“In Christus zijn allen één”… maar overal elders nog niet en toch staan wij daar als kerk voor. Dat betekent heel wat huiswerk, alleen al in het kader van de herdenkingsjaar van het slavernijverleden. Maar ook andere verschillen tussen mensen met meer en minder macht zijn een uitdaging.
Als basis horen we de tien woorden van de Thora, uitgangspunt van de éénheid tussen mensen, samengevat in de regel ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. Dat betekent niet dat er geen verschillen zijn, we zijn ‘één maar anders’ om met het lied na de preek te spreken.
Uit het Johannesevangelie horen we het verhaal over de ‘overspelige vrouw’ die machteloos alle oordelen over zich heen liet komen, tot Jezus haar vrij pleit.
Het commentaar van een Filippijnse vrouw die ooit op mijn pad kwam – uit een heel andere context dus – , is leidraad voor de uitleg van dit verhaal.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Stichting Exodus. U steunt de stichting Exodus met een gift op NL62 ABNA 0521 246 598, t.n.v. Stichting Exodus.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.