dinsdag 25 juli 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Majoor Irene Jouvenaar uit Hilversum. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: ‘Wandelen met God’ bij Genesis 5: 21-24 en Hebreeën 11: 5-6. 

Henoch wandelde met God. Maar wat is dat eigenlijk: ‘Wandelen met God’ of zoals het in de nieuwe vertaling staat: ‘Leven in nauwe verbondenheid met God’? Hoe deed Henoch dat? Hoe zouden wij op onze manier kunnen wandelen met God?

Het openingslied is: Lied 488 Opwekking: Heer, ik kom tot U.

Het slotlied is: Lied 913 Liedboek: Wat de toekomst brenge moge.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.