zondag 30 juli om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart 30 juli

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Begin van dit jaar was Nederland een paar weken in de ban vanwege een schatkaart, opgedoken uit vrijgegeven stukken van het Nationaal Archief. Diverse mensen trokken naar een veldje in de buurt van Ommeren om te zoeken naar kostbaarheden die daar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in munitiekistjes zouden zijn begraven door Duitse soldaten. Na enkele weken stopte men het graafwerk: er werd niets gevonden.

Het vinden van een schat is net zoiets als het winnen van de loterij: daar dromen we allemaal wel eens van. Dan hoeven we ons immers nooit meer zorgen te maken over de hypotheek of de studie van de kinderen! Jezus vergelijkt in een van zijn parabels het koninkrijk van de hemel met een schat, verborgen in een akker. Maar of we die net zo graag willen vinden als de schat die in een veldje in de buurt van Ommeren zou liggen? Want terwijl die vondst de garantie is voor een zorgeloos bestaan, gebeurt bij de vondst van het koninkrijk van de hemel het omgekeerde: onrust om het bestaande, verandering, omkeer. En in hoeverre zitten we daarop te wachten? We laten ons aanstaande zondag weer verrassen: wees welkom!

De inzameling van de gaven is bestemd voor Artsen zonder Grenzen. U steunt de stichting door een gift over te maken op NL13 INGB 0000 004 054 t.n.v. Artsen zonder Grenzen, Amsterdam.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.