zondag 13 augustus om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jos Aarnoudse

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jos Aarnoudse uit Ede voor in de dienst. Het orgelspel wordt verzorgd door Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
PIJNLIJKE VERWIJDERING
Soms groei je uit elkaar. Dat kan in een huwelijk of een relatie. Maar ook in een familie. Of met oude vrienden. Er valt iets voor, of het gaat ongemerkt. Maar je zit op een ander spoor. Het lijkt wel of je elkaar niets meer te zeggen hebt, zeker niet meer waar het wezenlijke punten van het leven betreft.
Ook in het geloof en in in de kerk kan er sprake zijn van verwijdering. Wie gaat er naar de kerk en wie is er mee gestopt? Zegt dat alles? Nee, maar ook niet niks. Er gaat haast geen uitvaart voorbij of je wordt als begeleidend pastor of geestelijk verzorger geconfronteerd met de diversiteit in de familie of het achterblijvende netwerk van de overledene. Soms levert het afscheid juist weer nieuwe verbindingen op.
Maar soms is het juist een aanleiding voor nieuwe, bovengrondse of ondergrondse, gevechten. Je kunt bedroefd zijn over het uit elkaar groeien en de pijnlijke verwijdering die het oplevert. De apostel Paulus is dat zeker wat betreft zijn verwanten in het geloof. Hij spreekt er over in Romeinen 9 tot en met 11. Ik sluit me aan bij de lezingen van het oecumenische leesrooster,
en dat is voor 13 augustus als lezing uit éen van de apostolische brieven: Romeinen 9:1-5.

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA Ghana. U steunt dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kerk Noord-Ghana (Z009123).
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.