dinsdag 22 augustus 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is diaken André van Aarle uit Langeraar. De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Volg je hart, maar vooral Zijn stem”, n.a.v. Jeremia 17 : 7 – 10.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. (‘standaard introductie lekenpreken)

Het openingslied is Psalm 65 : 1 en 2. Als slotlied NLB 834.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.