zondag 3 september om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jacobine Geel

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jacobine Geel voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

De dienst begint met orgelspel: ‘Prelude, Air and Gavotte’ van Samuel Wesley (1766-1837). Het intredelied is Lied: 601.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 3 september 2023.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.