zondag 3 september 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Psalm 2 wordt tegenwoordig niet zo heel veel meer gehoord. Misschien ligt het in het strenge karakter ervan, dat wat minder bij onze tijdgeest past: God kan je maken en breken, dus kun je maar beter nederig je toevlucht tot Hem zoeken. De tekst (uit de NBV21) staat hieronder afgedrukt. In oudere vertalingen klinkt de tekst in onze oren soms zelfs nog strenger. Niettemin zijn er heel wat componisten geweest die zich door deze Psalm hebben laten inspireren, waarbij ook die strenge toon vaak nog terug klinkt. Vanochtend klinken enkele daarvan.

 1. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.
 2. De koningen van de aarde komen in verzet, de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde:
 3. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.
 4. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.
 5. Dan spreekt Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen:
 6. “Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.”
 7. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
 8. Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
 9. Jij zult ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.”
 10. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
 11. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.
 12. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem

Vandaag te horen zijn de volgende liederen:

1 – C. Lejeune: “Pourquoy font bruit et s’assemblent les gens?”
2 – C. Goudimel / J.P. Sweelinck: “Pourquoy font bruit et s’assemblent les gens?”
3 – T. Tallis: “Why fum’th in fight, the gentiles spite”
4 – R. Vaughan Williams: “Fantasia on a theme by Thomas Tallis”

De teksten bij de liederen.