zondag 10 september om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.
Het is vandaag de twaalfde Zondag van de Zomer, bevestiging en afscheid van ambtsdragers.

Waarover gaat het in de dienst…
Op deze zondag maken we een begin met een serie verhalen uit het boek Richteren. Daarin verschijnt een aantal kleurrijke figuren: Gideon met zijn ongeregelde bende, Simson met de lange haren vol kracht, Debora en Jaël die dapperder zijn dan een generaal. Anders dan de titel van het boek doet vermoeden spelen zij niet de rol van rechters die oordelen in een rechtbank, maar van bevrijders. Steeds als de kinderen van Israël afdwalen van de weg van God en in de ellende terechtkomen, staat er een richter op om het volk te helpen.

Vandaag is dat Ehud (Richteren 3). Hij neemt het op tegen koning Eglon van Moab, die de kinderen van Israël heeft onderworpen aan zijn macht. Tot grote schrik van de lezer ruimt Ehud deze koning op niet bepaald subtiele wijze uit de weg. Gaat het hier om een tirannenmoord? De humor in het verhaal doet meer vermoeden: de macht van koning Eglon wordt op geestige wijze doorgeprikt. En misschien wordt daarmee nog iets aan de kaak gesteld, want “een volk dat voor tirannen zwicht…” Dus opnieuw stelt dit verhaal ook aan de hoorder een kritische vraag: waar buig je voor? En wie of wat doet je opstaan?

In deze dienst worden Jan van der Kroon en Henk ter Steege herbevestigd in het ambt van diaken en ouderling en nemen Carolien Oosterhof en Kees van Riessen afscheid als ouderling en ouderling-kerkrentmeester.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Stichting voor Vluchteling Studenten UAF. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer
NL41 INGB 0000 076 300 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Volgende week is er een Vriendendienst in De Dorpskerk. Opgang begint dan om 10:00 uur en de Kerkdienst om 10:45. Aansluitend de eerste aflevering van 100 jaar Radio Bloemendaal.

Afbeelding boven: Marc Chagall – Het gouden kalf.