zondag 17 september om 10:45 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Door een technische storing is tijdens het laatste deel van deze dienst geen beeld beschikbaar, maar gelukkig wel geluid.

Waarover gaat het in de dienst…
Wat is vriendschap?
Die vraag dringt zich natuurlijk op als je een vriendendienst organiseert! Het zijn vooral filosofen die daar in de loop van de geschiedenis over hebben nagedacht, bijvoorbeeld Immanuel Kant. Deze Verlichtingsfilosoof eindigt zijn laatste geschrift De metafysica van de zeden, met een korte beschouwing over vriendschap. Met dit onderwerp besloot hij ook altijd zijn colleges over ethiek, want voor Kant is vriendschap ‘de ethiek in het klein’. In het thema vriendschap ontdek je hoe je een goed mens wordt en wat het vraagt om een ‘mensenvriend’ te zijn. Een van zijn teksten laten we horen in de dienst.

Daarna volgt een Bijbels verhaal over ‘mensenvriendschap’: het verhaal over de Barmhartige Samaritaan, verteld door Lukas. Ook daarin gaat het over de vraag: wat moet ik doen? Deze vraag wordt gesteld door een kenner van de Tora. En Jezus verrast hem door in zijn antwoord alles om te draaien.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Dorcas. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer NL04 RABO 0106 250 000 t.n.v. Dorcas.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Sunset (Brothers) door Caspar David Friedrich.