zondag 15 oktober om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Tjitske de Vries- Meijer​

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Tjitske de Vries- Meijer voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
In zowel de lezing uit het Oude Testament (Jesaja 25: 6-9) als in het Evangelie (Matteüs 22: 1-14) staat de maaltijd centraal. En voor wie van eten houdt is het beeld in Jesaja van een koninklijke maaltijd met olierijke spijzen een aanlokkelijk perspectief. Jesaja bezingt het visioen van een messiaanse maaltijd, een feestmaal dat de Heer zelf aanricht op zijn heilige berg. Op die dag zal het feest zijn, want de wereld wordt omgekeerd.

Onderdrukten en kleine mensen zullen aanzitten aan de tafel van de Heer. Op die dag zal er brood genoeg zijn voor allen en kostelijke wijnen in overvloed. In het Evangelie van Matteüs is het Jezus die een leerrede houdt over een maaltijd: de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Deze gelijkenisrede van Jezus moeten we verstaan tegen de achtergrond van Jesaja’s lied. Jezus legt uit, onderwijst en actualiseert de Heilige Schrift van Israël. Hij onderwijst daarmee zijn leerlingen, het volk en ook ons. En dan blijkt dat ‘feestkleding’ een belangrijke rol speelt!

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Stichting Arkgemeenschap. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 TRIO 0391 098 543 t.n.v. St. Arkgemeenschap o.v.v. ‘collecte 15 oktober’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Das grosse Gastmahl, Willy Fries, 1965.