zondag 15 oktober 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Psalm 23, misschien wel de bekendste uit het hele psalmboek, gaat over Gods liefde voor de mensen en het onwrikbare geloof in de ene God. Het beeld van de herder en zijn schapen is voor iedereen herkenbaar en invoelbaar. Ook Jezus gebruikt dat beeld in Johannes 10:11: “Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.” Geen wonder dat talloze componisten hiervoor gevallen zijn, en de mooiste en uiteenlopendste composities op deze tekst hebben gemaakt.

In de Herziene Statenvertaling luidt psalm 23:
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

U kunt luisteren naar:

1 – J. S. Bach – “Der Herr ist mein getreuer Hirt”;
2 – Schubert – “Gott is mein Hirt”;
3 – Schein: “Der Herr ist mein Hirt”;
4 – Goudimel: “Psalm 23 Geneefse Psalter“;
5 – Sweelinck: “Variaties over Psalm 23”;
6 – Schütz: “Der Herr ist mein Hirt” uit Symphoniae Sacrae III, Op. 12.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.