zondag 22 oktober om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Niek Scholten

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Niek Scholten uit Aerdenhout voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Het is een echte strikvraag die ze Jezus hier stellen: ‘Mag je de keizer belasting betalen?’ De vragenstellers sluiten een monsterverbond, want de Farizeeërs aan de ene kant mogen dat niet (al hebben ze wel belastinggeld op zak!), de Herodianen vinden van wél. Jezus begint aan de andere kant. Voor hem staat voorop dat je aan God moet geven wat God toebehoort: je zélf, jouw leven, als mens, die naar het beeld van God is geschapen. Wat er dan overblijft: een muntje met het beeld van de keizer erop, moet je maar aan de keizer teruggeven. Je laat je je leven niet door de keizer bepalen, maar door God.

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA Indonesië. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. ‘Sterke vrouwen Papoea’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Cijnspenning, Titiaan 1516.