zondag 29 oktober om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out.
Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée.

Waarover gaat het in de dienst…
Deze zondag vervolgen we de serie over het boek Richteren. We ontmoeten Gideon, een jongen die alle hoop kwijt is. Elke keer als het zaad op het land vrucht draagt, als er geoogst kan worden om te kunnen eten en leven, komen de Midjanieten om alles leeg te roven. Het is een en al kaalslag. Een vruchteloos leven. Zelfs als hij de profetenstem hoort die hem aanspreekt en herinnert aan de uittocht, de bron van het bestaan van zijn volk, een verhaal van hoop, wordt hij niet geraakt. Mooie woorden, maar wat hebben we eraan? Als je niet uitkijkt dan rooft Midjan de laatste tarwekorrels die je hebt. Ga toch weg met je bevrijdingsverhaal.

Gideon gelooft er niks meer van. Hij ziet immers het tegendeel van het grote visioen. Hij ziet wat wij dagelijks in onze kranten lezen. Oorlog in Europa, oorlog in het Midden-Oosten. En hier in het westen een verzadigde cultuur die is ingedut en af en toe wat roept. Gideon is het kwijt. Het vuur is weg, de passie is verdwenen. Waar moet dat heen? Waar kunnen we nog hoop uit putten? Misschien wel uit die vreemde stem die toch, ondanks alles, blijft hopen op en geloven in de mens.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Amnesty International. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 45 TRIO 0198 100 000 o.v.v. collecte 29 oktober 2023.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven “Het offer van Gideon”van Ferdinand Bol.