dinsdag 7 november 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Kijk vanaf 12:00 uur live mee:

De voorganger vandaag is ds. Arenda Haasnoot, PKN De Brug uit Spijkenisse. De organist is Everhard Zwart;

Het thema van de meditatie is thema: “Dank U Wel” n.a.v. Filippenzen 4: 4.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Het openingslied is HH 336, “Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader”. Als slotlied hoort u ELB 203, “Genade, zo oneindig groot”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.