zondag 12 november 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Het Eucoumenisch Leesrooster noemt deze twee weken Mattheüs 25, die twee gelijkenissen bevat die Jezus ons geleerd heeft: die van de 5 wijze en 5 dwaze maagden (verzen 1-13) en van de 5 Talenten (verzen 14-30). De muziek in deze uitzending van Opgang is gekozen rond deze twee gelijkenissen.
De hymne “Wachet auf, ruft uns die Stimme” van Philipp Nicolai (1556-1608) is de basis geweest van een hele reeks composities waarvan er vandaag enkele klinken. Het komt voor in zijn liederenbundel “Freudenspiegel des ewigen Lebens”, geschreven tijdens een pestepidemie. Nicolai vermijdt hierbij expliciet de vermaning die in Mattheüs 25 op de gelijkenissen volgt: bij het laatste oordeel zal de balans van je leven worden opgemaakt.
De verschillende composities rond de 5 talenten (quinque talenta) bevat soms enkele, en soms maar één van de verzen uit de gelijkenis.

Latijnse tekst (neo-Vulgaat):
(vers 20): Et accedens, qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta dicens: “Domine, quinque talenta tradidisti mihi; ecce alia quinque superlucratus sum.”
(vers 21): Ait illi dominus eius: “Euge, serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis; supra multa te constituam: intra in gaudium domini tui”.
Vertaling (Willibrordvertaling 1975):
(vers 20): Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: “Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.”
(vers 21): Zijn meester sprak tot hem: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.”

U kunt luisteren naar:

1 – Zipoli: “Euge serve bone”;
2 – Charpentier: Antifoon “Domine quinque talenta”;
3 – Sweelinck: “Euge serve bone et fidelis”;
4 – Hakenberger: “Domine quinque talenta”;
5 – Praetorius: “Wachet auf, ruft uns die Stimme”;
6 – Praetorius: “Wachet auf, ruft uns die Stimme”;
7 – Mendelssohn: Choral “Wachet auf, ruft uns die Stimme”;
8 – J.S. Bach: Cantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, openingskoraal.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.