zondag 19 november om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Tjitske de Vries- Meijer

Kijk deze kerkdienst terug:

 In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Tjitske de Vries- Meijer voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…  Bij Matteüs 25, 31-46.
In het Rijksmuseum is een veelluik te zien dat als thema de werken van barmhartigheid heeft. Het is gemaakt door de Meester van Alkmaar in 1504.
En het is op de Orde van dienst afgebeeld en we verdiepen ons tijdens de preek in het bijbelgedeelte waar deze werken genoemd worden. Heel bijzonder aan het veelluik is dat in elk van de luiken Jezus zelf te zien is. Hij bevindt zich tussen de mensen die in dat betreffende luik zijn aangewezen op de barmhartigheid van anderen. Hij is ziek bij de zieken, hongerig tussen de hongerigen, en zo vinden we hem op elk paneel terug. In de traditie en in de kunstgeschiedenis is er een werk toegevoegd aan de serie werken van barmhartigheid die in Matteüs 25 genoemd wordt: de doden begraven. Op dat paneel zien we Jezus ook, maar dan als de ten hemel gevaren Christus. Hij wijst op de wonden die Hij draagt. Zo herinnert Hij ons “de kijkers” eraan dat Hij, hoewel verrezen en verheerlijkt, geleden heeft en gestorven is zoals wij mensen.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Rode Kruis – Soedan. U kunt uw bijdrage overmaken op NL33 INGB 0000 000 881 t.n.v. Rode Kruis, o.v.v. ‘Soedan’.

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.