zondag 26 november om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Van der Vaart en ds. De Vries- Meijer​

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaan op deze zondag ds. Jessa van der Vaart en ds. Tjitske de Vries- Meijer voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée.

Waarover gaat het in de dienst…
Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw gedenken we dan de mensen uit ons midden die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat doen we door hun namen te noemen en daarbij een kaars aan te steken. Dit jaar zullen ook de kinderen op eigen wijze de namen van hun overleden dierbaren noemen. Bij elke naam die voor hen genoemd wordt, zetten zij een bloem in een vaas. Met kaarsen en een veelkleurig boeket danken wij God voor hun leven en bidden we dat we met hen in zijn hand bewaard blijven.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Hospice in Haarlem. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 22 ABNA 0560 199 996 t.n.v. Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Vergesslicher Engel van Paul Klee 1939.