zondag 3 december om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Deze dienst is een viering van Schrift en Tafel. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
In april 2019 brak er een grote brand uit in de wereldberoemde kathedraal Notre Dame in Parijs. De bewoners van de stad reageerden verslagen. Stilletjes stonden ze te kijken, op bruggen en kades langs de Seine. Wat kun je anders in zo’n situatie van machteloosheid en verdriet? Wat kun je anders dan… zingen. Terwijl ze zagen hoe de brand hun geliefde kathedraal verwoestte, begonnen een stuk of honderd Parijzenaren te zingen. Ze zongen hun verdriet weg, ze zongen om troost te zoeken. Dat is een van de functies van muziek.
In tijden van rampspoed hebben mensen altijd muziek en liederen gevonden om over de verschrikkingen van oorlog te zingen. Als troost, afleiding, verzet, als een manier om overeind te blijven, om geloof uit te drukken of taal te vinden voor wat niet gezegd kan worden.
Zoiets doet ook Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, waar we aanstaande zondag een passage uit lezen. Hij schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenis zit. Zijn situatie is dreigend, hij vreest te sterven. Desalniettemin bemoedigt hij de Filippenzen en vraagt hij ze om eensgezind te zijn. Dan citeert hij een lied, waarschijnlijk een van de oudste hymnes uit de vroegchristelijke liturgie. We horen en zingen het, terwijl we op de eerste zondag van Advent in verwachting zijn van de komst van het mensenkind, beeld van God.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie NL 75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. ‘collecte 3 december’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.