zondag 10 december om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds.

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Wat er gebeurt met je gemoedstoestand als het tegenzit, kunnen we allemaal bedenken. Wie heel optimistisch is ingesteld blijft misschien lichtpuntjes zien, anderen verzanden in meer of mindere mate in gepieker en getob. En sommigen worden zo somber dat ze vrezen nooit meer licht te zien in de duisternis, nooit meer vreugde of geluk te ervaren.

Des te wonderlijker is het dat Paulus, terwijl hij in de gevangenis zit, een soort ‘ode aan de vreugde’ schrijft. Wat hij meemaakt is immers behoorlijk ingrijpend. Hij weet niet of hij ooit uit zijn cel komt, of hij zijn vrienden zal weerzien. Hij weet zelfs niet of hij blijft leven of zal sterven. Bepaald geen redenen om blij te zijn, eerder somber en verdrietig.
En toch schrijft Paulus in een brief aan zijn vrienden in Filippi over vreugde. Juist daar, tussen de vier muren van de gevangenis ervaart hij een diepe vreugde die hem draagt. Een vreugde die alle verstand te boven gaat.
Over die vreugde en de bron daarvan gaat het, op de tweede Advent, in de Dorpskerk.

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA Myanmar. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte kinderen Myanmar.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven, Paulus in de gevangenis van Rembrandt van Rijn.