zondag 17 december om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Tjitske de Vries-Meijer

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Tjitske de Vries-Meijer voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Op de zondag van de derde Advent staat de figuur en persoon van Johannes de Doper centraal tijdens de preek. We lezen over hem in het Johannes evangelie over de tijd dat hij en Jezus allebei optreden als profeten, Gods mannen. En het lijkt alsof er rivaliteit is ontstaan tussen Jezus van Nazareth en Johannes. De volgelingen van Johannes komen daarom met vragen en ook wel zorg naar hem toe. Want hoe zit het dan? Wie moeten zij volgen? De reactie van Johannes is opvallend en de moeite waard om bij stil te staan. Ook wij mensen anno 2023 kunnen daar wat van leren.
Juist door aan te geven wie hij niet is, krijgt Johannes de Doper zijn belangrijke rol als voorbode van Christus.  Zo heeft hij door de eeuwen heen een heel eigen plek in de periode van Advent.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam. Uw bijdrage voor de kerstactie van havendominee Leon Rasser is welkom op NL13 INGB 0000 346 367, t.n.v. Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam, o.v.v. ‘kerstactie’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Johannes de Doper – Onderdeel van het Isenheimer Altaar van Matthias Grünewald (1470-1528).