zondag 17 december om 9:30 uur

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

We vervolgen onze weg naar het kerstfeest met deze derde adventszondag, van oudsher zondag Gaudete genoemd. De term ‘Gaudete’ is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde:

Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u! Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij. Weest om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed
.

Vandaag prachtige advents- en al een klein beetje – kerstmuziek.

U kunt luisteren naar:

  1. Lied 450 Verblijd u in de Heer;
  2. Henry Purcell (circa 1659 – 1695) Rejoice in the Lord alway, Z. 49, Bell Anthem;
  3. Michael Praetorius (1571-1621) – Nun komm, der Heiden Heiland;
  4. Carol, Gabriel’s Message;
  5. Michael Praetorius (1571-1621), Es ist ein Ros entsprungen;
  6. George Rathbone (1874-1951), Rejoice in the Lord alway.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom.
Stuur uw reactie aan: contact@radiobloemendaal.nl.