dinsdag 19 december 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Wim Scheltens uit Lunteren. De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Aan Zijn koningschap zal geen einde komen” n.a.v. Lukas 1 : 26 – 33.

Aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar Maria, een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David.

Het openingslied is Psalm 24: 1 en 5. “De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein“.
Als slotlied hoort u NLB 442: 1 en 2. “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.