zondag 24 december om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Ineke Clement

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Ineke Clement voor in de dienst. De organist is Dirk Out. Verder met medewerking van Het Kleinkoor o.l.v. Dirk Out en Peter Folstar.

Waarover gaat het in de dienst…, Maria en de Piëta.
In deze  dienst van vierde Advent staat Maria centraal die een ongehoord radicaal lied zingt: het Magnificat. Het koor zal daarbij aansluiten. Maria’s lied rijmt op dat van Hanna, uit 1 Samuël dat ook gelezen zal worden.

De meditatie zal gaan over het schilderij dat afgebeeld staat op de liturgie en dat hangt in een kerk in Aubeterre sur Dronne in Frankrijk. Het is een opmerkelijke afbeelding want Maria wordt niet afgebeeld als kersverse moeder die haar kind behoedzaam vasthoudt, maar als wat afstandelijk, alsof ze haar kind los laat. Hoewel het hier om een baby gaat, lijkt het schilderij op een Piëta: een afbeelding van Maria met haar volwassen dode zoon op haar schoot. De meest beroemde is van Michelangelo in de sint Pieter in Rome.

Kerst is niet los verkrijgbaar en het kindje Jezus ook niet. Door alles heen klinkt de weg naar Golgotha. Dat is de spanning tussen kerst en goede vrijdag met daarna Pasen. Het is ook de spanning in de wereld tussen de romantiek van het kind in de kribbe en de verschrikkingen in de wereld. Daarover zal het in de meditatie gaan. De liederen zullen aansluiten: mooie kerstliederen maar ook het lied van Vondel waarin de vraag gesteld wordt: ‘Wie zal de droeve moeder troosten, nu zij haar lieve kinders derft?’

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA Jeugdwerk PKN. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: La Vierge a l’enfant, Pierre Planat 1842.