zondag 24 december 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Vierde Advent, Rorate Caeli (‘dauwt hemelen’) zijn de eerste woorden van het gregoriaanse intredegezang voor de mis op de laatste zondag van Advent. De tekst van het gezang is afkomstig uit Jesaja 45:8 “Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ík, de HEERE, heb het geschapen.” Het drukt het verlangen naar de komst van de Messias uit.
Dat verlangen wordt ingevuld: God zendt de engel Gabriël naar Maria, die haar meedeelt dat zij zwanger zal worden en de Zoon van de Allerhoogste zal baren, die zij Jezus moet noemen (Lucas 1: 26-38). Gabriël vertelt haar dat ook haar nicht Elisabet, die voor onvruchtbaar word gehouden, zwanger is (van Johannes de Doper).
Kort daarop reist Maria naar het huis van Zacharias en Elisabet (Lucas 1: 39-56). Op de uitroep van vreugde van Elisabet heft Maria daarop haar lofzang aan (het magnificat: “Mijn ziel prijst en looft de Heer …”).
In Opgang van vandaag horen we deze drie aspecten: het verlangen naar de komst van de Messias, de Mariaverkondiging, en de Lofzang van Maria.

U kunt luisteren naar:

1 – Kodaly: “Veni, veni, Emmanuel”;
2 – Anoniem: “Angelus ad Virginem”;
3 – Scheidt: “Magnificat 5. Toni”;
4 – Stanford: “Magnificat in E-Flat Major”;
5 – Rutter: “Magnificat anima mea”.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.